Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0948.788.837
Facebook
Đăng ký
Tin tức - Sự kiện chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục ”
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Giải thưởng 100 triệu đồng cho công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục
Giải thưởng 100 triệu đồng cho công trình, sáng kiến đổi mới giáo dục
20/06/2018 - 619 lượt xem
Ngày 4-4, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục 2018 với nhiều điểm mới so với những năm trước.
Xem chi tiết
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 5 - Tổng truy cập: 10.038.086