null

SÁNG CHẾ CÔNG CỤ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

Trang chủ / Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu
Phòng thí nghiệm thời đại số
Công trình: Phòng thí nghiệm thời đại số Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/17dwkEEutRzuJ8Zzc3_bbODc9rFHQlbN6?usp=sharing Tóm tắt nội dung sáng kiến: Thời đại số – thời đại thông tin hay thời đại máy tính, đây chính là giai đoạn lịch sử tạo điều…
Xem chi tiết
Phương pháp giải một số bài toán về tính toán đơn điệu và cực trị của hàm số liên quan đến đồ thị đạo hàm
Tên công trình: Phương pháp giải một số bài toán về tính toán đơn điệu và cực trị của hàm số liên quan đến đồ thị đạo hàm Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/12pEOWJwkf409EwHMMcdPqmbau4CsHk7q?fbclid=IwAR3nwfVXKuIawTwr2SDhtJaMnmftGVMSyLSON2ziw1OClOoORG-Q5OMP9yA Giới thiệu về công trình: Đề tài: Xây…
Xem chi tiết
Menu