null

SÁNG CHẾ CÔNG CỤ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

Trang chủ / Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu
Phòng thí nghiệm thời đại số
Công trình: Phòng thí nghiệm thời đại số Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/17dwkEEutRzuJ8Zzc3_bbODc9rFHQlbN6?usp=sharing Tóm tắt nội dung sáng kiến: Thời đại số – thời đại thông tin hay thời đại máy tính, đây chính là giai đoạn lịch sử tạo điều…
Xem chi tiết
D:\0.TONG HOP ĐTN\0000000000000000 NH 2018 - 2019\KHKT 2018-2019\KHKT 2018\minh man 11C5\HINH ANH\IMG_20190101_213227.jpg
Máy quét rác điều khiển
Công trình: Máy quét rác điều khiển Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1quSm_ixVk5NJNaFxoT4n2sft_72slp_A?usp=sharing Giới thiệu về công trình: Lí do chọn đề tài Trong cuộc sống ngày nay bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp là vấn đề đang…
Xem chi tiết
THIẾT KẾ ĐÈN HỌC ĐA NĂNG PHỤC HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG
Công trình: THIẾT KẾ ĐÈN HỌC ĐA NĂNG PHỤC HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1928h-wjzbxSEbOGuHsfo5O_DRSm64MPi?usp=sharing Giới thiệu về công trình: THIẾT KẾ ĐÈN HỌC ĐA NĂNG PHỤC HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG Đặt vấn đề – Hiện…
Xem chi tiết
Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề Ancol gắn với phát triển năng lực sáng tạo theo định hướng giáo dục STEM
Công trình: Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề Ancol gắn với phát triển năng lực sáng tạo theo định hướng giáo dục STEM Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1etKV1GhZ5PpL-ATQQLbdrdfWhgDdb1u1?fbclid=IwAR2pPXsdtjxTKvFatq-EhRosy7YTx-rs8i9t1pDQMfcXjQlI93bfcT3RYoE Giới thiệu về công trình: Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ…
Xem chi tiết
Máy hút xốp
Công trình: Máy hút xốp Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1LYtNJ23Poy5rheuPxK97VJfhYVYQeeLR?fbclid=IwAR2wGBbmmmZumyK49PvOnKHccK2QfzvTtpDAMc1TQul8z5oxlIMKegtXdvQ Giới thiệu về công trình: BẢN THUYẾT MINH MÔ HÌNH SẢN PHẨM THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “TRI THỨC TRẺ VÌ GIÁO DỤC” NĂM 2021 1. Tên mô hình, sản phẩm: “…
Xem chi tiết
Sử dụng ứng dụng Shub Classroom trong dạy học trực tuyến môn địa lý lớp 12
Công trình: Sử dụng ứng dụng Shub Classroom trong dạy học trực tuyến môn địa lý lớp 12 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1gtkAO31Ifpf94tnujWjeVpTJf-iw77en?fbclid=IwAR2e-EdBAJiPTtIBGSnggaj0DKtYWX-vM8qgUmSiGXTIeukhWTaQdo70iF4 Giới thiệu về công trình: “Sử dụng ứng dụng Shub Classroom trong dạy học trực tuyến môn Địa lí…
Xem chi tiết
Ứng dụng công nghệ thông tin và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trong trường học
Công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trong trường học Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/186jcjR7keRSojJkw-C3XiJOAoQiMgeeN?fbclid=IwAR0Bw9VaBXBby4lzrKYFyQQ5yrRqxE9E_n_gLVqN9FyvIzZX42KHhKm-8y0 Giới thiệu về công trình: Kết quả thực hiện sáng kiến “Ứng dụng…
Xem chi tiết
Cùng học – nền tảng học tập trực tiếp cho giáo viên Việt Nam
Công trình: Cùng học – nền tảng học tập trực tiếp cho giáo viên Việt Nam Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1OqoTbrcn0rJlIt-YKSDPsxozM1LrBMPM?fbclid=IwAR3snkhj1MYEgwjKApC0WFC_k6U4OFZoihOjHRn6U4pvRnibA2C4IJsK7wA Giới thiệu về công trình: Giáo dục là nền tảng và là phương thức tạo ra nguồn lực phát triển. Đầu…
Xem chi tiết
Menu