null

SÁNG CHẾ CÔNG CỤ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

Trang chủ / Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu
Phòng thí nghiệm thời đại số
Công trình: Phòng thí nghiệm thời đại số Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/17dwkEEutRzuJ8Zzc3_bbODc9rFHQlbN6?usp=sharing Tóm tắt nội dung sáng kiến: Thời đại số – thời đại thông tin hay thời đại máy tính, đây chính là giai đoạn lịch sử tạo điều…
Xem chi tiết
Vận dụng google form hỗ trợ đổi mới phương pháp kiểm tra thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học THPT
Công trình: Vận dụng google form hỗ trợ đổi mới phương pháp kiểm tra thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học THPT Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/18dfrks0yqSYvbowXqba65pUQBF_VtsV4?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Tóm tắt nội…
Xem chi tiết
Rèn luyện kỹ năng viết văn tả cảnh cho học sinh thông qua khai thác các bài tập đọc trong môn tiếng Việt để dạy tập làm văn lớp 5
Công trình: Rèn luyện kỹ năng viết văn tả cảnh cho học sinh thông qua khai thác các bài tập đọc trong môn tiếng Việt để dạy tập làm văn lớp 5 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1RbREQeF2ivChJYnIj9QlckhrksQjWwCX?usp=sharing Giới thiệu về công…
Xem chi tiết
Website dạy học trực tuyến SàngKhôn.Net
Công trình:Website dạy học trực tuyến SàngKhôn.Net Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1-bnt9CteNHXwakibXOqzkp5nyglQqHdo?usp=sharing BẢN MÔ TẢ CÔNG TRÌNH SÁNG KIẾN Website dạy học trực tuyến SàngKhôn.Net SƠ LƯỢC LÝ LỊCH Họ và tên: Huỳnh Phú Sĩ Ngày sinh: 29/4/1988. Giới tính: Nam…
Xem chi tiết
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ và tự phục vụ bản thân cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lâm Tuyền, huyện Đơn Dương
Công trình: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ và tự phục vụ bản thân cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lâm Tuyền, huyện Đơn Dương Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1q4AQdO8ojL9ot5RS6V7ybFqdq46lSA1q?usp=sharing Giới thiệu về công trình: …
Xem chi tiết
Mô hình thức ăn ÂU theo Set menu
Công trình: Mô hình thức ăn ÂU theo Set menu Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1LeYLtrH-L77v77FqsGDwGxqEfHcGD6_4?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Ý tưởng và phạm vi áp dụng thiết bị:   1.1. Ý tưởng: Xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng…
Xem chi tiết
Ống hút được làm từ cỏ thân thiện với môi trường
Công trình: Ống hút được làm từ cỏ thân thiện với môi trường Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1e0ME1xI5WEDe8dhqeugSEQDQgm–WY63?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  1. Đặt vấn đề Hiện nay mọi người đang ra sức giảm tiêu thụ đồ nhựa dùng một…
Xem chi tiết
Thiết kế xe sách di động
Công trình: Thiết kế xe sách di động Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/16KWWSvuomDCjhGAAiyij6rhczbYtTHK1?usp=sharing Giới thiệu về công trình: 1. Đặt vấn đề Trong đào tạo, đặc biệt là đào tạo tín chỉ, vấn đề tự học của sinh viên hêt sức…
Xem chi tiết
Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả kết nối, hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả kết nối, hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1LyjmSWdwDTcDc-5AI2QiAnM9121yQmBr?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Trong điều kiện phải…
Xem chi tiết
Menu