null

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Trang chủ / Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập
BeeMatie – Ứng dụng truyền động lực học tiếng anh
Công trình: BeeMatie – Ứng dụng truyền động lực học tiếng anh Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1fRkf-hrobdmdkH3aSxKJOIoJSwZVPNDB?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Tên mô hình, sản phẩm: Ứng dụng truyền động lực học tiếng Anh – BeeMatie Ý tưởng chính :…
Xem chi tiết
Nâng cao hiệu quả dạy – học lịch sử địa phương Hải Phòng thông qua ứng dụng dạy và học dựa trên giải quyết vấn đề
Công trình: Nâng cao hiệu quả dạy – học lịch sử địa phương Hải Phòng thông qua ứng dụng dạy và học dựa trên giải quyết vấn đề Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1vdhnUyhDHpKlhbayuX4WPc7WG2RFVMga?fbclid=IwAR0F6nI1vCg6HVuN3zpDWtnvjug7c-KJ4gT3JzokIVhALDqD29RCeo-8igA Giới thiệu về công trình: Mô tả giải pháp…
Xem chi tiết
Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn giáo dục quốc phòng – an ninh bằng phương pháp thảo luận nhóm
Công trình: Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao kết quả học tập lý thuyết môn giáo dục quốc phòng – an ninh bằng phương pháp thảo luận nhóm Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1JcowXH-Zfnn3h8IcB54larxQYiblqq86?fbclid=IwAR0lcx6kaHa7qw2Xy0NBK63m79FFlx_enE9wOVKZFIlPch1V0z-ONEIddto Giới thiệu về công trình: I. MÔ TẢ…
Xem chi tiết
Phương pháp giải một số bài toán về tính toán đơn điệu và cực trị của hàm số liên quan đến đồ thị đạo hàm
Tên công trình: Phương pháp giải một số bài toán về tính toán đơn điệu và cực trị của hàm số liên quan đến đồ thị đạo hàm Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/12pEOWJwkf409EwHMMcdPqmbau4CsHk7q?fbclid=IwAR3nwfVXKuIawTwr2SDhtJaMnmftGVMSyLSON2ziw1OClOoORG-Q5OMP9yA Giới thiệu về công trình: Đề tài: Xây…
Xem chi tiết
Menu