null

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Trang chủ / Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập
BeeMatie – Ứng dụng truyền động lực học tiếng anh
Công trình: BeeMatie – Ứng dụng truyền động lực học tiếng anh Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1fRkf-hrobdmdkH3aSxKJOIoJSwZVPNDB?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Tên mô hình, sản phẩm: Ứng dụng truyền động lực học tiếng Anh – BeeMatie Ý tưởng chính :…
Xem chi tiết
Sử dụng tài liệu văn học trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10 ở trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên
Công trình: Sử dụng tài liệu văn học trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10 ở trường trung học phổ thông thành phố Thái Nguyên Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1fMXxsvdqcrJJZi5MiA80Ex8Nzma4SxOS?fbclid=IwAR29FBdPXCL_KIs1tc4SLGFkPU500ocPzgupV0uLGcr_L9crGqv8rL2deWk Giới thiệu về công trình: MỞ ĐẦU 1. Lý…
Xem chi tiết
Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề ứng dụng của PARABOL
Công trình: Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề ứng dụng của PARABOL Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1SeBj8shOmQIVpRD1_8Act6cUV1yj3W2e?fbclid=IwAR0FwrYvGp0okLEPjNg1U2WGf9mKfKKpbCSWz4x2ypSEZOQEF0jrzIFWUtY Giới thiệu về công trình: VẬN DỤNG GIÁO DỤC STEM VÀO DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ỨNG DỤNG CỦA PARABOL Lý…
Xem chi tiết
Phát triển năng lực vận dụng hóa học vào cuộc sống trong môn hóa học
Công trình: Phát triển năng lực vận dụng hóa học vào cuộc sống trong môn hóa học Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1G4T3cZ7AgTUyoa9GE8z-kJPMi6fGX4Og?fbclid=IwAR3jzg949SdqvD0ewU5ndbxZ73VsFeFqkaiukilvcltDOkxFxqu4Wqr4xxY Giới thiệu về công trình: TÊN CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG HÓA HỌC VÀO CUỘC SỐNG TRONG…
Xem chi tiết
Tổ chức dạy học theo hợp đồng một số chủ đề tích hợp các môn học khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở
Công trình: Tổ chức dạy học theo hợp đồng một số chủ đề tích hợp các môn học khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1jAVXYvx_0qbj4iYl8UUvUZmJc7X_D-tm?fbclid=IwAR2wUYmm1k48hWeuvjn3a0xDcRl9830QcAygUYrbelYjEZR4Hmx9sgwxsuM Giới thiệu về công trình: MỞ ĐẦU Lí do…
Xem chi tiết
Sử dụng trò chơi trong học tập môn địa lý lớp 12
Công trình: Sử dụng trò chơi trong học tập môn địa lý lớp 12 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1TPMA004vYN5_UWA0AcvIdwFbLS4Rv7Ef?fbclid=IwAR05vrFf2bpyqAVcXwPxePXrpfIWMSOiAOK16ZhAbr5bmvo1sbb7Tpv3iT8 Giới thiệu về công trình: SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 Chủ đầu tư…
Xem chi tiết
Giảng dạy và học tập môn toán với phần mềm “GEOMETER’SKETCHPAD”
Công trình: Giảng dạy và học tập môn toán với phần mềm “GEOMETER’SKETCHPAD” Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1rTdynkNMt2IAZz-f6lV6dOMZpooIVg_R?fbclid=IwAR12izYUfO_0-5WACvRyr_hKXX0x-sTT43wytT2PEWr3EHhzfYiLsrYRUFQ Giới thiệu về công trình:   MÔ TẢ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐÃ BIẾT: Với mục đích đáp ứng ngày một tốt hơn…
Xem chi tiết
Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong việc giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên trường THPT Lê Hồng Phong
Công trình: Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong việc giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên trường THPT Lê Hồng Phong Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1lqZGN4ENoRvnqa8SAK98E9hT1Gm0pPbX?fbclid=IwAR1bqbWlpYsAp_xqsZzfQ1-admRZaOie90ubZHk94h5gKHzy4AiziKieswc Giới thiệu về công trình: 1. Sự cần thiết,…
Xem chi tiết
Menu