null

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Trang chủ / Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập
BeeMatie – Ứng dụng truyền động lực học tiếng anh
Công trình: BeeMatie – Ứng dụng truyền động lực học tiếng anh Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1fRkf-hrobdmdkH3aSxKJOIoJSwZVPNDB?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Tên mô hình, sản phẩm: Ứng dụng truyền động lực học tiếng Anh – BeeMatie Ý tưởng chính :…
Xem chi tiết
“Hướng dẫn giải bài tập hỗn hợp điamin và hợp chất hữu cơ bằng phương pháp quy đổi cho học sinh lớp 12 trường THPT Lương Văn Cù ”
Công trình: “Hướng dẫn giải bài tập hỗn hợp điamin và hợp chất hữu cơ bằng phương pháp quy đổi cho học sinh lớp 12 trường THPT Lương Văn Cù ” Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1QeWYQqDHJINrTbb232estcgJyU5MZAbb?usp=sharing Giới thiệu về công trình: …
Xem chi tiết
Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy chủ đề NHÓM HALOGEN môn Hóa học lớp 10 cơ bản
Công trình: Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy chủ đề NHÓM HALOGEN môn Hóa học lớp 10 cơ bản Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1tJKSs8zZrdDojmr5VCmlubdWlOscIkJY?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Sơ lược đặc…
Xem chi tiết
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại khóa của đoàn thanh niên trong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa
Công trình: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại khóa của đoàn thanh niên trong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1mAvLG9CkZESel8g6IGiaD1hBZcxquBDl?usp=sharing Giới…
Xem chi tiết
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng thơ ca cho học sinh phổ thông gắn với đổi mới giáo dục hiện nay
Công trình:Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng thơ ca cho học sinh phổ thông gắn với đổi mới giáo dục hiện nay Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1OfhIuH_lsxsO96UXof4vrhLGYzGsJXGE?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN…
Xem chi tiết
Vận dụng google form hỗ trợ đổi mới phương pháp kiểm tra thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học THPT
Công trình: Vận dụng google form hỗ trợ đổi mới phương pháp kiểm tra thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học THPT Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/18dfrks0yqSYvbowXqba65pUQBF_VtsV4?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Tóm tắt nội…
Xem chi tiết
Rèn luyện kỹ năng viết văn tả cảnh cho học sinh thông qua khai thác các bài tập đọc trong môn tiếng Việt để dạy tập làm văn lớp 5
Công trình: Rèn luyện kỹ năng viết văn tả cảnh cho học sinh thông qua khai thác các bài tập đọc trong môn tiếng Việt để dạy tập làm văn lớp 5 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1RbREQeF2ivChJYnIj9QlckhrksQjWwCX?usp=sharing Giới thiệu về công…
Xem chi tiết
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ và tự phục vụ bản thân cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lâm Tuyền, huyện Đơn Dương
Công trình: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ và tự phục vụ bản thân cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lâm Tuyền, huyện Đơn Dương Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1q4AQdO8ojL9ot5RS6V7ybFqdq46lSA1q?fbclid=IwAR3RcTh8aplU5CuwlatPFG82pvOBlopERG_4iVr5e9sTwFWYtz07JEd7i1g Giới thiệu về công trình:…
Xem chi tiết
Nâng cao chất lượng giảng dạy bằng phương pháp tích hợp trong bộ môn âm nhạc ở bậc THCS
Công trình: Nâng cao chất lượng giảng dạy bằng phương pháp tích hợp trong bộ môn âm nhạc ở bậc THCS Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1BRLyPrQbKEE0M-uITAxyb8g8uP-NXVLE?fbclid=IwAR2a4fzqL9QsrT0z3Nb2iFGy2P-Ep9uv7u73OwgGTRc1_AR012lp92Bf9Kw Giới thiệu về công trình: I: PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài…
Xem chi tiết
Menu