null

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Trang chủ / Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập
BeeMatie – Ứng dụng truyền động lực học tiếng anh
Công trình: BeeMatie – Ứng dụng truyền động lực học tiếng anh Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1fRkf-hrobdmdkH3aSxKJOIoJSwZVPNDB?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Tên mô hình, sản phẩm: Ứng dụng truyền động lực học tiếng Anh – BeeMatie Ý tưởng chính :…
Xem chi tiết
Sổ tay giáo viên Tin học Tiểu học 4.0
Công trình: Sổ tay giáo viên Tin học Tiểu học 4.0 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1Y2F7AqdVdbvfWDIeVMiWLz55TcJm_bCJ?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Quyển sổ tay một cho tất cả đối với một giáo viên giảng dạy Tin học ở cấp Tiểu học,…
Xem chi tiết
Phát triển giáo dục thể chất trong trường học
Công trình: Phát triển giáo dục thể chất trong trường học Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1t1KEg1Ludsv5Iw3RkyhI4KVTa7pbGn3M?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Bên cạnh sự quan tâm đến chất lượng đào tạo và giáo dục, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng đang…
Xem chi tiết
Biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe , phòng chống dịch bệnh Covid – 19 của học sinh trường THPT Nguyễn Huệ – Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên”
Công trình: Biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe , phòng chống dịch bệnh Covid – 19 của học sinh trường THPT Nguyễn Huệ – Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên” Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1eWYCmit1KsmxjrjeXzTQa18Tmd8DBOnw?usp=sharing Giới thiệu…
Xem chi tiết
Menu