null

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Trang chủ / Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập
Nghiên cứu sản xuất, ứng dụng thuốc trừ sâu sinh học và phân bón hữu cơ từ cây trầu không trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình
Công trình:  Nghiên cứu sản xuất, ứng dụng thuốc trừ sâu sinh học và phân bón hữu cơ từ cây trầu không trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1r_G09rQpO1oXV1uqeiYrhuDnFYOr0-Hy?usp=sharing Giới thiệu về…
Xem chi tiết
Phương pháp giáo dục trẻ giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi
Công trình: Phương pháp giáo dục trẻ giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1wijdgXfbfHUu-GcVp6pCOOQPmeZ5rSYW?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Bước vào giai đoạn 1-2 tuổi, nhận thức về thế giới xung quanh của trẻ rất mạnh…
Xem chi tiết
Sổ tay giáo viên Tin học Tiểu học 4.0
Công trình: Sổ tay giáo viên Tin học Tiểu học 4.0 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1Y2F7AqdVdbvfWDIeVMiWLz55TcJm_bCJ?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Quyển sổ tay một cho tất cả đối với một giáo viên giảng dạy Tin học ở cấp Tiểu học,…
Xem chi tiết
Phát triển giáo dục thể chất trong trường học
Công trình: Phát triển giáo dục thể chất trong trường học Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1t1KEg1Ludsv5Iw3RkyhI4KVTa7pbGn3M?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Bên cạnh sự quan tâm đến chất lượng đào tạo và giáo dục, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng đang…
Xem chi tiết
Menu