null

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC

Trang chủ / Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục
Vận dụng google form hỗ trợ đổi mới phương pháp kiểm tra thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học THPT
Công trình: Vận dụng google form hỗ trợ đổi mới phương pháp kiểm tra thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học THPT Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/18dfrks0yqSYvbowXqba65pUQBF_VtsV4?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Tóm tắt nội…
Xem chi tiết
Khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh cấp 1 ở một số trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa tỉnh Lâm Đồng
Công trình: Khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh cấp 1 ở một số trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa tỉnh Lâm Đồng Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1PcaOl_ntyrlDfPWFVjOHIOIcjkbMaaet?fbclid=IwAR0QdvXXq2jeycB-ieh-uq3-irre_RXPE7bI-tPPXarDXLOd1yWqTrdbvNQ Giới thiệu về công trình: PHẦN MỞ ĐẦU…
Xem chi tiết
Áp dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học phần eading tiếng anh 12
Công trình: Áp dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học phần eading tiếng anh 12 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1ZUsJqGSw-HwGZsaQl0TM5JS_WOsAfLDM?fbclid=IwAR2vhWJA5_1kB5dcp6Hl77cpG-rAR74GRpi0KtdxbGlMNgEARGKLPSxkDF8 Giới thiệu về công trình: ÁP DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY VÀ HỌC PHẦN “READING”TIẾNG ANH LỚP…
Xem chi tiết
Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học bài “Dòng điện trong kim loại” chương “Dòng điện trong các môi trường” – Vật lí 11 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Công trình: Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn trong dạy học bài “Dòng điện trong kim loại” chương “Dòng điện trong các môi trường” – Vật lí 11 nhằm bồi dưỡng năng lực giải…
Xem chi tiết
Vận dụng tình huống thực tiễn kết hợp phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn công nghệ 10
Công trình: Vận dụng tình huống thực tiễn kết hợp phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn công nghệ 10 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1qo6fQFyzEazrZURTmu5C72RocLp4c2gd?fbclid=IwAR2X-OT-i32eSN7UIc7_1VY-VMD2muk5lOxCmjo-PFW487XjetDDNjYnwEA Giới thiệu về công trình: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN…
Xem chi tiết
Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu ghép theo quan hệ nhân – quả Tiếng Êđê
Công trình: Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu ghép theo quan hệ nhân – quả Tiếng Êđê Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1x1ytvEktRBFZvAdD4lYzkGGpUJb0pPxQ?fbclid=IwAR3RYZ4NDbnNHJW5piyHSr2TTwOmqy_vbwS3OVL5c90fkNetAmW4noD66R0 Giới thiệu về công trình: CẤU TRÚC NGHĨA BIỂU HIỆN CỦA CÂU GHÉP THEO QUAN HỆ NHÂN –…
Xem chi tiết
Mô hình đào tạo Phun xăng điện tử, đánh lửa trực tiếp Toyota Vios
Công trình: Mô hình đào tạo Phun xăng điện tử, đánh lửa trực tiếp Toyota Vios Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1BcXlb0NRt3Datfk2GFa05U6RKceZs-zN?fbclid=IwAR25PB3Ew3mVIuGm4_HNcgPL15RqbOPc-s-TTYvV1GxKktpfZs-vSzB40Ak Giới thiệu về công trình: MÔ HÌNH ĐÀO TẠO PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ, ĐÁNH LỬA TRỰC TIẾP TOYOTA VIOS ỨNG DỤNG…
Xem chi tiết
Phát triển nâng lực họp tác và sáng tạo cho học sinh bằng phương pháp dạy học thực hành quan sát thông qua dạy học chủ đề cảm ứng ở thực vật
Công trình: Phát triển nâng lực họp tác và sáng tạo cho học sinh bằng phương pháp dạy học thực hành quan sát thông qua dạy học chủ đề cảm ứng ở thực vật Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1etMDGoxWC4GMzDw0EGRMqj-VvY-pcjnn?fbclid=IwAR1yHhYs8pYq3NjYw0dr725jPzfN-LrknPc-9SLaLVDwGuH2Fmy4Q856LXo Giới thiệu…
Xem chi tiết
Một số phương pháp dạy học tích cực giúp học tốt và bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC
Công trình: Một số phương pháp dạy học tích cực giúp học tốt và bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1yd70KfTr91IpRVdAeB2W6cCI5iK45LHs?fbclid=IwAR29I8_5hBUw0H-WE-3K9MJ-bsMDfo4JSnC6I1OC1ObboswJ2B9xl3IOs2U Giới thiệu về công trình: PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ…
Xem chi tiết
Menu