Phòng thí nghiệm thời đại số

Công trình: Phòng thí nghiệm thời đại số Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/17dwkEEutRzuJ8Zzc3_bbODc9rFHQlbN6?usp=sharing Tóm tắt nội dung sáng kiến: Thời đại số – thời đại thông tin hay thời đại máy…
Read More

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ và tự phục vụ bản thân cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lâm Tuyền, huyện Đơn Dương

Công trình: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ và tự phục vụ bản thân cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lâm Tuyền, huyện Đơn…
Read More

Thiết kế, chế tạo và cung ứng máy thu gom rác thân thiện với môi trường

Công trình: Thiết kế, chế tạo và cung ứng máy thu gom rác thân thiện với môi trường Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/10I0pSdwOCfMvmszcq6A7RKu22vI_ENS1?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  1. Đặt vấn…
Read More
Menu