Một số biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động đội trong trường tiểu học

Công trình: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động đội trong trường tiểu học Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1MgIOF4YmMkUc4Vj21lChcdYtX3GZ0QlO?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  I. THÔNG TIN…
Read More

Áp dụng hình thức thi tiểu luận kết hợp vấn đáp trong bái thi cuối học kỳ chương trình đại học

Công trình: Áp dụng hình thức thi tiểu luận kết hợp vấn đáp trong bái thi cuối học kỳ chương trình đại học Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/14CXXijRATsyZ2I3-8FL36r9-6I7LiIB0?usp=sharing Giới thiệu về…
Read More

Tổ chức trò chơi học tập nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ và câu lớp 4.

Công trình: Tổ chức trò chơi học tập nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Luyện từ và câu lớp 4. Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/16c8aZj0TVEBEkgZZjhH9t9buZfnKLSWW?usp=sharing Giới thiệu về công…
Read More

Sổ tay giáo viên Tin học Tiểu học 4.0

Công trình: Sổ tay giáo viên Tin học Tiểu học 4.0 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1Y2F7AqdVdbvfWDIeVMiWLz55TcJm_bCJ?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Quyển sổ tay một cho tất cả đối với một…
Read More
Menu