Áp dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học phần eading tiếng anh 12

Công trình: Áp dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học phần eading tiếng anh 12 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1ZUsJqGSw-HwGZsaQl0TM5JS_WOsAfLDM?fbclid=IwAR2vhWJA5_1kB5dcp6Hl77cpG-rAR74GRpi0KtdxbGlMNgEARGKLPSxkDF8 Giới thiệu về công trình: ÁP DỤNG SƠ ĐỒ…
Read More

Vận dụng tình huống thực tiễn kết hợp phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn công nghệ 10

Công trình: Vận dụng tình huống thực tiễn kết hợp phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn công nghệ 10 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1qo6fQFyzEazrZURTmu5C72RocLp4c2gd?fbclid=IwAR2X-OT-i32eSN7UIc7_1VY-VMD2muk5lOxCmjo-PFW487XjetDDNjYnwEA Giới thiệu về…
Read More

Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu ghép theo quan hệ nhân – quả Tiếng Êđê

Công trình: Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu ghép theo quan hệ nhân – quả Tiếng Êđê Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1x1ytvEktRBFZvAdD4lYzkGGpUJb0pPxQ?fbclid=IwAR3RYZ4NDbnNHJW5piyHSr2TTwOmqy_vbwS3OVL5c90fkNetAmW4noD66R0 Giới thiệu về công trình: CẤU TRÚC NGHĨA…
Read More

Mô hình đào tạo Phun xăng điện tử, đánh lửa trực tiếp Toyota Vios

Công trình: Mô hình đào tạo Phun xăng điện tử, đánh lửa trực tiếp Toyota Vios Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1BcXlb0NRt3Datfk2GFa05U6RKceZs-zN?fbclid=IwAR25PB3Ew3mVIuGm4_HNcgPL15RqbOPc-s-TTYvV1GxKktpfZs-vSzB40Ak Giới thiệu về công trình: MÔ HÌNH ĐÀO TẠO PHUN XĂNG…
Read More

Một số phương pháp dạy học tích cực giúp học tốt và bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Công trình: Một số phương pháp dạy học tích cực giúp học tốt và bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1yd70KfTr91IpRVdAeB2W6cCI5iK45LHs?fbclid=IwAR29I8_5hBUw0H-WE-3K9MJ-bsMDfo4JSnC6I1OC1ObboswJ2B9xl3IOs2U…
Read More

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online tại trường PTDTNT Thái Nguyên

Công trình: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online tại trường PTDTNT Thái Nguyên Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1O3WCM49KnWSxmiONP_n7VYhV15r20GVj?fbclid=IwAR2rnq8CQCTSKjTOzUGyLoQfPC30jjcpmujJuQwvvjRai2A2CR0nYP8RNy8 Giới thiệu về công trình: A. LÍ DO…
Read More
Menu