“Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi tự bảo vệ bản thân Phòng chống xâm hại tình dục “

Công trình: “Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi tự bảo vệ bản thân Phòng chống xâm hại tình dục” Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1HrIJLdfUWOMfOM8sii41VkmcAFaGHJAb?usp=sharing Giới thiệu về công trình: …
Read More

Áp dụng hình thức thi tiểu luận kết hợp vấn đáp trong bái thi cuối học kỳ chương trình đại học

Công trình: Áp dụng hình thức thi tiểu luận kết hợp vấn đáp trong bái thi cuối học kỳ chương trình đại học Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/14CXXijRATsyZ2I3-8FL36r9-6I7LiIB0?usp=sharing Giới thiệu về…
Read More

Sổ tay giáo viên Tin học Tiểu học 4.0

Công trình: Sổ tay giáo viên Tin học Tiểu học 4.0 Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1Y2F7AqdVdbvfWDIeVMiWLz55TcJm_bCJ?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Quyển sổ tay một cho tất cả đối với một…
Read More

Phòng thí nghiệm thời đại số

Công trình: Phòng thí nghiệm thời đại số Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/17dwkEEutRzuJ8Zzc3_bbODc9rFHQlbN6?usp=sharing Tóm tắt nội dung sáng kiến: Thời đại số – thời đại thông tin hay thời đại máy…
Read More

Giải pháp giáo dục học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm tại trường tiểu học A TT Chi Lăng

Công trình: Giải pháp giáo dục học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm tại trường tiểu học A TT Chi Lăng Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1AXOg7KeHqecn7pLqWtlLhQ0j1TIZxB6J?usp=sharing Giới thiệu về…
Read More

“Thiết kế hệ thống cảnh báo giao thông bằng gờ giảm tốc thông minh”

Công trình:“Thiết kế hệ thống cảnh báo giao thông bằng gờ giảm tốc thông minh” Link công trình: https://drive.google.com/drive/folders/1w_OpF_y8K-Wkxc1N2-1eCus8XZ6f3n4u?usp=sharing Giới thiệu về công trình:  Dự án nghiên cứu thuộc lĩnh…
Read More
Menu