Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Phương pháp dạy và học

527 Sân khấu hóa bài học để nâng cao hiệu quả học tập của học sinh trong Tin học 11

Tác giả: Lê Thị Tuyết, Trương Thị Thảo

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 7

Xem thêm

524 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua hoạt động của các câu lạc bộ

Tác giả: Nguyễn Duy Tài

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 2

Xem thêm

523 Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy Địa lí 12

Tác giả: Lê Quang Trực

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 1

Xem thêm

519 Lồng ghép các ứng dụng thực tế nhằm gây hứng thú học tập học sinh vào một số bài sinh học 10

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

518 Một số chủ đề: hoạt động tổ chức học sinh tự học sinh học 11

Tác giả: Bích Duy Ngô

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 1

Xem thêm

507 Giải pháp mở rộng phương thức đào tạo

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên

Tên đơn vị: Đắk Lắk

Số lượt bình chọn: 2

Xem thêm

504 XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHỦ ĐỀ KHÍ THỰC – CHUYỂN PHA

Tác giả: Phan Thế Hiếu

Tên đơn vị: Đà Nẵng

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 28 - Tổng truy cập: 9.375.552