Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Phát động chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục
Cập nhật: 02/10/2017
Lượt xem: 33.251
Ngày 28.4, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ tổ chức phát động Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục.
 
Chương trình được tổ chức nhằm cổ vũ, khuyến khích thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thông qua các công trình, sáng kiến, góp phần đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo. Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020, nhằm tạo môi trường để thanh niên, trí thức trẻ thực hiện, đề xuất các công trình, sáng kiến hỗ trợ việc giảng dạy, học tập; trong đó tuyên dương Tri thức trẻ vì giáo dục triển khai từ tháng 4 đến tháng 11 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. 
 

 
Ban tổ chức cho biết, đối tượng tham gia chương trình là thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ (dưới 35 tuổi), là công dân Việt Nam được quyền tham gia Chương trình bằng cách gửi về Ban Tổ chức các công trình, sáng kiến mới thuộc lĩnh vực giáo dục như phương pháp dạy học, các sáng chế dụng cụ học tập hoặc công trình nghiên cứu giáo dục . Năm 2016, cuộc thi được phát động rộng rãi trên toàn quốc và bắt đầu nhận hồ sơ tham dự từ ngày 28.4 đến hết ngày 30.9. Dựa trên tiêu chí về tính khả thi và tính mới của công trình, sáng kiến, Ban Giám khảo sẽ trao giải thưởng cho công trình khi được vào vòng chung kết toàn quốc; vòng chung kết sẽ lựa chọn tối đa 5 công trình tiêu biểu hàng năm để trao giải thưởng. Đồng thời, tạo động lực để hoạt động nghiên cứu, sáng chế vì giáo dục sớm đi vào thực tiễn, Ban tổ chức Chương trình, các cơ sở Đoàn, ngành giáo dục trong cả nước sẽ huy động các nguồn lực xã hội để nhân rộng các công trình, sáng kiến hiệu quả, có tính ứng dụng thực tiễn cao. 
 
Chương trình nhằm tạo môi trường để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, để thanh niên cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của đất nước. Đây là một trong những giải pháp quan trọng của Đoàn nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và cụ thể hóa phong trào “Sáng tạo trẻ
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 19 - Tổng truy cập: 6.632.464