Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Nghiên cứu khoa học giáo dục

119 Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận Học phần đất và bảo vệ đất

Tác giả: Phạm Thị Thanh Trường

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 1

Xem thêm

117 Cải tiến website tuyển sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển sinh

Tác giả: Nguyễn Duy Bảo

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 1

Xem thêm

116 Vận dụng cơ sở lý luận xây dựng quy trình đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan

Tác giả: Lê Thanh Cẩm Tú

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 1

Xem thêm

115 Giải pháp nâng cao ý thức chấp hành nội quy trường học trong học sinh, sinh viên

Tác giả: Nguyễn Anh Tuân

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 2

Xem thêm

115 Giải pháp nâng cao ý thức chấp hành nội quy trường học trong học sinh, sinh viên

Tác giả: Nguyễn Anh Tuân

Tên đơn vị: Bình Thuận

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

111 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa - Phạm Bỉnh Tiến Cần Thơ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đăng Khoa - Phạm Bỉnh Tiến

Tên đơn vị: Cần Thơ

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

065 Phát triển câu lạc bộ Stem trong trường học

Tác giả: Ngô Thái Thịnh, Nguyễn Minh Hoàng, Vương Duy Đức Anh

Tên đơn vị: Bắc Ninh

Số lượt bình chọn: 483

Xem thêm

059 Những mối nguy hại từ điện từ trường đến con người

Tác giả: Ngô Thái Thịnh, Đặng Thị Phương Linh, Vương Duy Đức Anh, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Tùng Dương

Tên đơn vị: Bắc Ninh

Số lượt bình chọn: 633

Xem thêm

058 Những mối nguy hại từ tiếng ồn đến con người

Tác giả: Ngô Thái Thịnh, Đặng Thị Phương Linh, Vương Duy Đức Anh, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Tùng Dương

Tên đơn vị: Bắc Ninh

Số lượt bình chọn: 469

Xem thêm

026 Các giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình Phát thanh Măng non trong trường học

Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang

Tên đơn vị: Đồng Nai

Số lượt bình chọn: 1

Xem thêm

025 Nâng cao hiệu quả của “Câu lạc bộ kỹ năng Đội” trong trường THCS

Tác giả: Nguyễn Quy Hoạch

Tên đơn vị: Đồng Nai

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

024 Nghiên cứu thu hồi Nano Silica từ vỏ trấu, ứng dụng hấp phụ màu dầu Diesel bị biến chất

Tác giả: Lê Thị Thu Thủy

Tên đơn vị: Đồng Nai

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

019 Tìm hiểu về cơ thể người

Tác giả: Nguyễn Phạm Việt Hoa

Tên đơn vị: Quảng Ninh

Số lượt bình chọn: 41

Xem thêm

016 Ứng dụng Blockchain trong giáo dục

Tác giả: Trần Vũ Quang

Tên đơn vị: Hải Dương

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm
Trang 1/2
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 25 - Tổng truy cập: 7.803.119