Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Phương pháp dạy và học
Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tên sản phẩm

: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tác giả

: Phạm Sỹ Tấn, Nguyễn Văn Điển, Hoàng Thị Linh

Tên đơn vị

: Hải Phòng

Số lượt bình chọn

: 304

Giới thiệu về sản phẩm

:

Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tuy nhiên hiện nay, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn phải đối diện với nhiều thách thức. Như chất lượng lao động qua đào tạo nghề chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; thời gian và hình thức đào tạo chưa gắn liền với thực tế lao động sản xuất nên nhiều người dân không có điều kiện để tham gia lớp học...Gây lãng phí về nguồn lực, lãng phí thời gian của người học nghề.

Riêng đối với nghề thủy sản của Việt Nam hiện nay đang đối diện với rất nhiều thách thức. Do ngày 23/10/2017, Ủy ban châu Âu (EC) có thông báo áp dụng biện pháp cảnh báo bằng thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU, vì tình trạng đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không được báo cáo và không được quản lý. Để sớm thoát ra khỏi thẻ vàng của EC, một trong những giải pháp cần phải triển khai ngay đó là phải ngăn chặn tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển đánh bắt. Để làm được công việc này, đòi hỏi phải đào tạo ngư dân chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho ngư dân.


Do đó, Công trình sáng kiến “Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng là hết sức cần thiết. Nhóm tác giả đã đưa ra được 3 giải pháp gồm:

* Giải pháp về đổi mới phương pháp và kỹ năng giảng dạy
* Giải pháp về hình thức đào tạo
* Giải pháp về trợ giảng và tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho giáo viên trẻ

Đặc biệt, về giải pháp đổi mới phương pháp và kỹ năng giảng dạy nhóm tác giả đã đưa ra được 2 quy trình về phương pháp và kỹ năng giảng dạy cho lao động nông thôn. Đó là quy trình phương pháp và kỹ năng thuyết trình gồm 4 bước; quy trình phương pháp và kỹ năng giảng dạy thực hành gồm 7 bước.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.
các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 37 - Tổng truy cập: 7.263.052