Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Phương pháp dạy và học

401 Một số hoạt động trò chơi giúp học sinh củng cố và ghi nhớ tốt từ vựng Tiếng Anh ở Tiểu học

Tác giả: Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Thị Ngân

Tên đơn vị: Hải Dương

Số lượt bình chọn: 9

Xem thêm

400 Tích hợp rèn kỹ năng sống vào giảng dạy môn Âm nhạc ở trường THCS

Tác giả: Nguyễn Thị Sao

Tên đơn vị: Hải Dương

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

398 Dạy học tích hợp kiến thức liên môn trong môn Âm nhạc ở trường THCS

Tác giả: Vũ Thị Thuận

Tên đơn vị: Hải Dương

Số lượt bình chọn: 2

Xem thêm

397 Thông qua môn Âm nhạc giáo dục cho học sinh về quốc phòng và an ninh

Tác giả: Vũ Thị Thuận

Tên đơn vị: Hải Dương

Số lượt bình chọn: 1

Xem thêm

396 Giáo dục một số kĩ năng sinh tồn cơ bản cho đoàn viên thanh niên khối THPT

Tác giả: Phạm Quang Tuấn

Tên đơn vị: Hải Dương

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

394 Dạy học theo chủ đề tích hợp “Giáo dục bảo vệ môi trường”

Tác giả: Nguyễn Thị Trường Trang

Tên đơn vị: Hải Dương

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

386 Dự án “Share students”

Tác giả: Nguyễn Thị Nga

Tên đơn vị: Thanh Hóa

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

385 Thành lập Câu lạc bộ Nghiên cứu kinh tế trẻ

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền

Tên đơn vị: Thanh Hóa

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

376 Café Khoa học

Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Chương

Tên đơn vị: TP. Hồ Chí Minh

Số lượt bình chọn: 1

Xem thêm
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 40 - Tổng truy cập: 7.263.055