Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Nghiên cứu khoa học giáo dục

034 Sáng kiến Xây dựng sân chơi tái chế trong trường học

Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Lê Thị Minh Tâm

Tên đơn vị: Ninh Thuận

Số lượt bình chọn: 7

Xem thêm

032 Đo tiết diện sinh 99Mo bằng phản ứng 98 Mo(n,g)99Mo, ứng dụng điều chế 99mTc

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Nhâm

Tên đơn vị: Ban TNQĐ

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

013 Các kiểu nhân vật trong truyện ngắn của Lý Văn Sâm

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

012 Vùng đất và con người phương Nam trong truyện ngắn của một số nhà văn Nam Bộ giai đoạn 1954 - 1975

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

010 Đặc trưng văn hóa Nam Bộ qua truyện ngắn của Bình Nguyên Lộc

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

009 Đặc điểm từ láy trong thơ điếu của Nguyễn Đình Chiểu

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

008 Kiểu người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX qua trường hợp Phan Thanh Giản

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

007 Quan niệm về chữ “trung” trong văn học nhà nho Nam Bộ giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm

006 Sự chuyển biến quan niệm trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn: 0

Xem thêm
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 20 - Tổng truy cập: 6.799.990