Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Nghiên cứu khoa học giáo dục
291 Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Tên sản phẩm

: 291 Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Tác giả

: Dương Tấn Giàu

Tên đơn vị

: TP. Hồ Chí Minh

Số lượt bình chọn

: 360

Giới thiệu về sản phẩm

:

Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học lịch sử, đề tài đề xuất các biện pháp phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.

Thứ nhất, đề tài khẳng định tầm quan trọng của tư duy và việc phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông – một vấn đề cơ bản, đã trở thành kinh điển của lí luận nhận thức.

Thứ hai, đề tài nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc phát triển năng lực tư duy trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông. Cơ sở lí luận gồm các vấn đề như tư duy, năng lực, năng lực tư duy, năng lực tư duy trong dạy học lịch sử,… Cơ sở thực tiễn: tổng kết những ưu, nhược điểm của thực trạng dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông, đồng thời phân tích nguyên nhân của những biểu hiện đó.

Thứ ba, trên cơ sở những lí luận và thực tiễn đã được phân tích, đề tài đưa ra một số yêu cầu chung và đề xuất hai nhóm biện pháp để phát triển năng lực tư duy cho học sinh: Nhóm biện pháp thứ nhất – “cải tiến phương pháp truyền thống”. Nhóm biện pháp thứ hai – “áp dụng các phương pháp hiện đại, tích cực”.

Thứ tư, đề tài cũng vận dụng các biện pháp đã được đề xuất qua một chủ đề cụ thể (do tác giả tự thiết kế và triển khai tại cơ sở đào tạo). Thiết kế và dạy học theo chủ đề sẽ được áp dụng trong Chương trình THPT môn Lịch sử, lớp 10 từ năm học 2021 – 2022.

Cuối cùng, đề tài khẳng định lại kết quả nghiên cứu và có một vài kiến nghị về việc phát triển đề tài nghiên cứu, ý kiến đến các cấp quản lí có liên quan trong việc đào tạo giáo viên giảng dạy môn Lịch sử và chế độ, chính sách đối với giáo viên nói chung.

Xem chi tiết tại đây.
các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 14 - Tổng truy cập: 7.263.111