Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Nghiên cứu khoa học giáo dục
116 Vận dụng cơ sở lý luận xây dựng quy trình đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan

Tên sản phẩm

: 116 Vận dụng cơ sở lý luận xây dựng quy trình đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan

Tác giả

: Lê Thanh Cẩm Tú

Tên đơn vị

: Bình Thuận

Số lượt bình chọn

: 2

Giới thiệu về sản phẩm

:

bình chọn
Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
1. Mục tiêu
Vận dụng cơ sở lý luận của các nhà khoa học, xây dựng một quy trình phù hợp với thực tiễn của Nhà trường, giúp giảng viên kiểm định được các chỉ số khoa học của đề thi.
Đề xuất một quy trình đánh giá khoa học nhằm nâng cao tính khách quan, công bằng trong việc đánh giá thành quả học tập của HSSV và vận dụng đánh giá thí điểm một đề thi trắc nghiệm khách quan.
2. Nội dung
- Đề tài đã trình bày một số vấn đề về cơ sở lý luận, bao gồm một số khái niệm, các tiêu chuẩn của một đề thi, nguyên tắc đánh giá đề thi và tổng quan về TNKQ.
- Vận dụng cơ sở lý luận của các nhà khoa học, xây dựng một quy trình phù hợp với thực tiễn của Nhà trường, giúp giảng viên kiểm định được các chỉ số khoa học của đề thi. Đề tài đề xuất quy trình đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan theo 2 bước:
+ Bước 1: Đánh giá nội dung, hình thức, độ giá trị của đề thi trước khi đưa vào sử dụng trong các kỳ thi: Đề thi được xem xét và đánh giá theo các câu hỏi trong “Bảng đánh giá của tổ chuyên gia” dựa trên chương trình đào tạo, mục tiêu giảng dạy, quy trình thiết kế đề thi và bộ đề thi. Sau khi làm việc, tổ chuyên gia sẽ tổng hợp các nội dung cần điều chỉnh, các câu hỏi chưa tốt cần chỉnh sửa hoặc loại bỏ.
" Với các ý kiến nhận xét và đóng góp từ tổ chuyên gia, người xây dựng bộ đề thi TNKQ sẽ tiến hành chỉnh lý những trắc nghiệm “mắc lỗi”.
+ Bước 2: Đánh giá độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy, mồi nhử và sức hấp dẫn của mồi nhử của đề thi sau khi có kết quả thi của HSSV. Quy trình đánh giá phân tích 4 yếu tố của câu trắc nghiệm là độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy, mồi nhử và sức hấp dẫn của mồi nhử.
 - Vận dụng quy trình đánh giá đề thi trắc nghiệm đã xây dựng ở Chương 2 để đánh giá thí điểm một số câu hỏi trong đề thi môn Tiếng Việt thực hành của ngành Sư phạm Tiểu học.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 21 - Tổng truy cập: 8.870.206