Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Nghiên cứu khoa học giáo dục
090 Nhận thức của học sinh về di sản văn hóa địa phương và việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại di sản cho học sinh THPT (Qua thực tế tỉnh Thái Nguyên)

Tên sản phẩm

: 090 "Nhận thức của học sinh về di sản văn hóa địa phương và việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại di sản cho học sinh THPT (Qua thực tế tỉnh Thái Nguyên)"

Tác giả

: Nguyễn Phương Anh, Nghiêm Văn Long, Hoàng Thị Hoài Linh

Tên đơn vị

: Thái Nguyên

Số lượt bình chọn

: 272

Giới thiệu về sản phẩm

:

Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về di sản, giáo dục di sản và thực trạng về nhận thức/ ý thức/ trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản ở địa phương, từ đó đề xuất và thiết kế một số hoạt động trải nghiệm tại di sản cho học sinh THPT.

Nội dung nghiên cứu gồm 3 vấn đề chính: (1). Tổng quan về di sản văn hóa và hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông; (2). Học sinh trường THPT chuyên Thái Nguyên với di sản văn hóa địa phương; (3). Thiết kế các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại di sản; (4). Kiến nghị về việc giữ gìn bảo tồn di sản văn hóa địa phương và việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại di sản.

Xem chi tiết tại đây.
các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 10 - Tổng truy cập: 7.263.001