Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Phương pháp dạy và học
031 Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy học ở Học viện Biên Phòng

Tên sản phẩm

: 031 Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy học ở Học viện Biên Phòng

Tác giả

: Phạm Thị Phương Mai

Tên đơn vị

: Ban TNQĐ

Số lượt bình chọn

: 2

Giới thiệu về sản phẩm

:

Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục trong thời kỳ 4.0 thì phải ứng dụng công nghệ thông tin, đó là yêu cầu bắt buộc của đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.
Đề tài đã nghiên cứu làm rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước và Quân đội về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo và vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đặc biệt, đề tài đã đưa ra quan niệm về chất lượng và tiêu chí đánh giá chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Học viện Biên phòng phù hợp với điều kiện thực tế của Học viện và rất toàn diện. Các tiêu chí là cái cân để đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin và thực trạng chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Học viện Biên phòng đảm bảo khách quan và chủ quan thông tin khảo sát, điều tra xã hội một cách công phu, đồng thời là sự tích lũy của cả quá trình nghiên cứu từ các bài tạp chí, tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu và các đề tài khác tạo nên.
Đóng góp quan trọng của đề tài là đã đề ra các yêu cầu có tính nguyên tắc về khai thác có hiệu quả hạ tầng và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phải vì mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học. Từ lý luận, tiêu chí đánh giá chất lượng, phân tích đánh giá đúng thực trạng đề tài đã đề xuất 05 giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Học viện Biên phòng trong tình hình mới. Các giải pháp đưa ra là đồng bộ, có tính khả thi cao. Từ thực trạng, yêu cầu và giải pháp, đề tài đã kiến nghị với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, với Học viện Biên phòng về lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, quy chế, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin với học viên để chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng lan rộng, trở thành phong trào tại Học viện Biên phòng.
Kết cấu đề tài logic, dung lượng đảm bảo, trình bày đúng quy định.
Đề tài có giá trị cả về lý luận và thưc tiễn trong tình hình hiện nay.
các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 22 - Tổng truy cập: 7.170.717