Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Nghiên cứu khoa học giáo dục
014 “Bài toán” phức tạp trong nhận thức con người trung nghĩa qua một số sáng tác văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

Tên sản phẩm

: 014 “Bài toán” phức tạp trong nhận thức con người trung nghĩa qua một số sáng tác văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

Tác giả

: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị

: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn

: 0

Giới thiệu về sản phẩm

:

Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
Con người bao giờ cũng là đối tượng chính yếu, đối tượng trung tâm của văn học. Ở từng tác giả văn học đều có những nét riêng trong tìm hiểu, khám phá về con người nhưng cùng một loại hình tác giả và loại hình văn học, nhất là cùng một bối cảnh lịch sử - văn hóa - xã hội, có thể tìm thấy mẫu số chung về một dạng thái con người chủ đạo trong văn học. Dạng thái con người chủ đạo ấy trong văn học nhà nho Nam Bộ giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX là con người trung nghĩa. Con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX vừa mang tính phức tạp của lịch sử, vừa mang nét đặc thù của vùng miền. Con người trung nghĩa trở thành hình tượng thẩm mỹ có sức khái quát lớn, là mẫu hình con người có cái đẹp và sức sống riêng của vùng đất Nam Bộ giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX.

Xem chi tiết tác phẩm tại đây.
các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 39 - Tổng truy cập: 7.170.734