Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Nghiên cứu khoa học giáo dục
008 Kiểu người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX qua trường hợp Phan Thanh Giản

Tên sản phẩm

: 008 Kiểu người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX qua trường hợp Phan Thanh Giản

Tác giả

: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị

: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn

: 0

Giới thiệu về sản phẩm

:

Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
Phan Thanh Giản là một kiểu nhà nho yêu nước ở Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX. Ông là tấm gương đạo đức, một nhân cách cao đẹp với những thăng trầm, mâu thuẫn, bế tắc. Thơ ông thể hiện nỗi niềm u uất trước thời cuộc và luôn hết lòng vì nước vì dân. Đó là hình tượng con người chính trực, nhân nghĩa - một cái tôi trữ tình giàu cảm xúc, con người trung nghĩa luôn vì nước, vì dân. Con người mang tâm trạng mâu thuẫn, bế tắc của một nhân cách lớn. Ông là người luôn nêu cao lẽ sống, đạo đức, sự chính trực, nhân nghĩa và tư tưởng canh tân, đóng góp to lớn trong việc củng cố, xây dựng nền độc lập dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Thơ ông phản ánh nhân cách, tư tưởng của một kiểu nhà nho chính thống luôn luôn nặng lòng vì nước, vì dân.

Chi tiết tác phẩm xem tại đây.
các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 11 - Tổng truy cập: 7.170.819