Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Nghiên cứu khoa học giáo dục
006 Sự chuyển biến quan niệm trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

Tên sản phẩm

: 006 Sự chuyển biến quan niệm trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

Tác giả

: Nguyễn Ngọc Phú

Tên đơn vị

: Đồng Tháp

Số lượt bình chọn

: 1

Giới thiệu về sản phẩm

:

Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
Văn học nhà nho Nam Bộ phát triển trong bối cảnh đặc biệt của lịch sử dân tộc nửa sau thế kỷ XIX, trong giai đoạn này có sự chuyển biến lớn trong quan niệm trung nghĩa của các nhà nho Nam Bộ. Đó là, con người xét trong mối quan hệ lý tưởng trung quân, lý tưởng ái quốc, lợi ích dân tộc và cộng đồng, con người trước bài toán của lịch sử dân tộc và vùng miền trong giai đoạn nửa sau thế kỷ XIX. Sự thể hiện mẫu hình con người này đem lại một cái nhìn về quan niệm con người trong thời kỳ đất nước bị xâm lăng, giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về hình tượng con người trung nghĩa, về truyền thống yêu nước ngàn đời của dân tộc ta.

Chi tiết tác phẩm xem tại đây.
các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 62 - Tổng truy cập: 7.220.560