Email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com
Hotline: 0988.968.037
Facebook
Đăng ký
Nghiên cứu khoa học giáo dục
002 - Phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học trong dạy đọc

Tên sản phẩm

: 002 - Phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học trong dạy đọc

Tác giả

: Võ Hoài Thịnh

Tên đơn vị

: Bến Tre

Số lượt bình chọn

: 29

Giới thiệu về sản phẩm

: Đề tài xác lập rõ cách thức dạy kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học và chỉ dẫn cách vận dụng phù hợp với chương trình dạy đọc trong ngữ cảnh của Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu được thực hiện có sự gắn kết chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành, cung cấp bảng báo cáo mô tả thực trạng dạy đọc phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học tại một số trường tiểu học của thành phố Cần Thơ.

bình chọn
Mã xác nhận: Đổi mã
Chi tiết sản phẩm
1. Mục tiêu đề tài
Xuất phát từ yêu cầu thực tế dạy đọc trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục, chuyển từ cách dạy cung cấp truyền thụ kiến thức sang dạy cách học nhằm hướng đến phát triển năng lực cho người học (Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, tháng 27/12/2018); tầm quan trọng của kĩ năng đọc trong quá trình hình thành và phát triển năng lực đọc cho học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng và cần đánh giá lại một cách tổng quan một số vấn đề dạy đọc cho học sinh tiểu học,chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu “Phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học trong dạy đọc”. Mục tiêu của đề tài nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng dạy đọc phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học trong dạy đọc hiện nay thông qua trường hợp nghiên cứu tại một số trường tiểu học của thành phố Cần Thơ. Từ thực trạng này, chúng tôi đề xuất phương hướng dạy đọc theo tiến trình, ứng dụng mô hình dạy đọc này phù hợp với chương trình dạy đọc hiện nay nhằm phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học.

2.Tính mới và tính sáng tạo
Đề tài xác lập rõ cách thức dạy kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học và chỉ dẫn cách vận dụng phù hợp với chương trình dạy đọc trong ngữ cảnh của Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu được thực hiện có sự gắn kết chặt chẽ giữa lí thuyết và thực hành, cung cấp bảng báo cáo mô tả thực trạng dạy đọc phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học tại một số trường tiểu học của thành phố Cần Thơ. Kết quả báo cáo này là một minh chứng thực tiễn để cán bộ quản lí, giáo viên xây dựng chiến thuật giảng dạy phù hợp nhằm rèn kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học. Từ phân tích kết quả khảo sát thực trạng, chúng tôi đề xuất phương pháp dạy đọc phù hợp với chương trình và ngữ cảnh dạy đọc tại Việt Nam đó là dạy đọc theo tiến trình. Theo đó, trong giáo án thiết kế minh họa, chúng tôi nhấn mạnh đến phương diện phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học.

3. Kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả thực trạng dạy đọc, quan điểm dạy đọc, hiểu biết của giáo viên và vấn đề dạy đọc phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học trong dạy đọc hiện nay; khả năng đọc hiểu nói chung và kĩ năng đọc phản biện của học sinh tiểu học nói riêng thông qua trường hợp nghiên cứu tại thành phố Cần Thơ.
Xác lập cơ sở lí thuyết dạy đọc nói chung và biện pháp dạy đọc nhằm phát triển kĩ năng đọc phản biện nói riêng thông qua mô hình dạy đọc theo tiến trình gồm 3 giai đoạn: trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc.
Cụ thể hóa mô hình dạy đọc theo tiến trình bằng các hoạt động giảng dạy, trong đó nhấn mạnh đến phương diện rèn kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học. 
Dựa vào tiến trình dạy đọc được mô tả ở trên, chúng tôi thiết kế giáo án minh họa dạy đọc cho học sinh lớp 5 nhằm phát triển kĩ năng đọc phản biện.

4. Đóng góp về mặt kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng và khả năng áp dụng thực tế
Đề tài cung cấp bảng báo cáo đánh giá thực trạng dạy đọc phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học thông qua bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên lí thuyết về tư duy phản biện và đọc phản biện. Đồng thời xác lập được phương pháp dạy đọc nhấn mạnh đến việc hình thành và phát triển kĩ năng đọc nói chung và kĩ năng đọc phản biện nói riêng cho học sinh tiểu học. Các chỉ dẫn cụ thể trong tiến trình dạy đọc, cung cấp cho giáo viên cách thức tổ chức tiến trình dạy đọc hướng đến việc phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

các sản phẩm cùng loại
Bản quyền thuộc về Tri thức trẻ vì giáo dục.
Đang online: 56 - Tổng truy cập: 8.925.771